Biology

Libor Grubhoffer

prof. RNDr. Libor Grubhoffer, CSc.

Guarantor of Biology

"Science is an amazing adventure of endless learning that adds another dimension to man and keeps him on guard against his own intelligence. Science comes ahead of its function, any effort to restrict or neglect it always backfires. Science is freedom, science is the categorical imperative of sustainability of human society."

Petr Wolf

prof. RNDr. Petr Wolf, CSc.

Member of International scientific panel, Biology

"Sadly, even a quarter of a century after the collapse of the Communist regime, it remains to be explained to Europeans in our native basin that scientific knowledge is important. After all, many of them would not survive a month without the products of modern science, such as medicines. The villagers in Ethiopia and Azerbaijan, as well as the Kurds in eastern Turkey, did not have such doubts about the usefulness of science and scientists, and were friendly to us."

Ivo Šauman

prof. RNDr. Ivo Šauman, Ph.D.

Member of the Science Board, Biology

"Why is science important? Because it keeps pushing mankind forward? Because without science, we wouldn't be who we are and where we are? Because even the path to knowledge can be one's life goal? I don't know. But I know that I couldn't imagine my life without science..."

John G. Hildebrand

John G. Hildebrand

Member of the International scientific panel, Biology

Erik  de Clercq

Erik de Clercq

Member of the International scientific panel, Biology

Patricia (Pat) Anne  Nuttall

Patricia (Pat) Anne Nuttall, nositelka Řádu britského impéria

Member of the International scientific panel, Biology

Jiří Friml

prof. Jiří Friml, Ph.D., Dr. rer. nat

Cena Neuron za celoživotní přínos vědě 2019 v oboru biologie

Jiří Friml je oceněn za celoživotní výzkum rostlinného hormonu auxin, který dělá z rostlin organismy odolnější, než jsou lidé. Přišel na to, že právě auxin umožňuje rostlinám flexibilně se přizpůsobit změnám vnějšího prostředí – a přežit. Dvojnásobný držitel prestižních ERC grantů nyní působí na Institute of Science and Technology Austria. Jeho poznatky by mohly brzy zefektivnit pěstování plodin či zlepšit jejich kvalitu.

Petr Kohout

Petr Kohout, Ph.D.

Cena Neuron pro mladé nadějné vědce za výzkum prospěšného vztahu mezi houbami a rostlinami – mykorhizní symbiózy 2019 v oboru biologie

Petr Kohout svým výzkumem jako jeden z prvních u nás upozornil na to, že houby mohou ovlivňovat podobu celé naší krajiny – vytvářejí v půdě hustou síť, která rostliny propojuje, efektivně distribuuje živiny a pomáhá jim vzájemně komunikovat. To má vliv na kvalitu půdy a podobu celých rostlinných společenstev.

Jan Klein

prof. RNDr. Jan Klein, Ph.D

Laureát Ceny Neuron za přínos světové vědě za rok 2018 - biologie

Biolog a imunolog zakladatel moderní imunogenetiky

Petr Pyšek

prof. RNDr. Petr Pyšek, CSc.

Laureát Ceny Neuron za významný vědecký objev za rok 2018

Zkoumá migraci rostlin a živočichů a její důsledky na životní prostředí, ekonomiku a zdraví lidí

Filip Kolář

prof. RNDr. Filip Kolář, CSc.

Laureát Ceny Neuron pro mladé vědce za rok 2018 - biologie

Dlouhodobě se zabývá evolucí rostlin

Josef Svoboda

Josef Svoboda

Laureát Ceny Neuron za přínos světové vědě za rok 2017 - biologie

Nikdy v životě nic není ztraceno. Tak lze shrnout motto obdivuhodného muže, arktického ekologa Josefa Svobody, který svou profesní kariéru začal až po čtyřicítce.

Martin Schwarzer

Mgr. Martin Schwarzer, PhD.

Nositel Neuron Impulsu za rok 2017 - biologie

Martin Schwarzer pracuje na projektu, jehož výsledky mohou alespoň částečně vyřešit podvýživu

Petr Kašpárek

Mgr. Petr Kašpárek, PhD.

Nositel Neuron Impulsu za rok 2017 - biologie

Zkoumá původ vlasových defektů a pokouší se tak poprvé detailně popsat roli proteáz.

Marek Eliáš

doc. Mgr. Marek Eliáš, PhD.

Laureát Ceny Neuron pro mladé vědce za rok 2017 - biologie

Zkoumá vývoj nejstarších organismů na Zemi

Jan  Svoboda

prof. RNDr. Jan Svoboda, DrSc.

Laureát Ceny Neuron za přínos světové vědě za rok 2016 - biologie

Rakovinu mohou vyvolat tzv. retroviry, když přenesou svojí genetickou informaci do zdravé buňky a ta se změní ve zhoubnou

Pavel Plevka

Mgr. Pavel Plevka, Ph.D.

Laureát Ceny Neuron pro mladé vědce za rok 2016 - biologie

Odhaluje slabá místa pikornavirů, které způsobují běžná nachlazení, ale i nebezpečné záněty mozku

Vítězslav Bryja

doc. Mgr. Vítězslav Bryja, Ph.D.

Nositel Neuron Impulsu za rok 2016 - biologie

Chce dokázat svojí hypotézu, že jeden typ bílkovin, zvaný Wnt, může ovlivňovat nejen chování buněk, které spolu těsně sousedí, ale i těch na opačném konci těl