doc. Mgr. Zdeněk Dvořák, Ph.D.

Laureát Ceny Neuron pro mladé vědce za rok 2011

Zabývá se kombinatorikou, teorií grafů a teoretickou informatikou, mj. vyřešil známý tzv. Havlův problém. Napsal již přes 40 publikací v impaktovaných mezinárodních časopisech.