prof. MUDr. Tomáš Klíma, M.D., Ph.D.

Laureát Ceny Neuron za přínos světové vědě za rok 2011

Americký lékař českého původu, přední odborník v oblasti transplantační medicíny a histologického popisu odmítnutí štěpu. V roce 1991 zahájil výměnný program pro české lékaře na špičkových amerických medicínských pracovištích.