RNDr. Ing. Oldřich Vašíček

Laureát Ceny Neuron za přínos světové vědě za rok 2010

Autor modelu popisujícího dynamiku úrokových měr, mezi ekonomy známý jako Vašíčkův model. Průlomový článek na toto téma, publikovaný roku 1977 v Journal of Financial Economics má téměř pět tisíc citací. Po okupaci Československa v roce 1968 emigroval do USA.