MSci Kateřina Falk, DPhil

Nositel Neuron Impulsu za rok 2017

Vývoj nového principu elektronové krátko-pulzní difrakce na základě urychlování elektronů výkonným laserem

Cílem projektu je vývoj nových krátkopulzních svazků elektronů a Rentgenového záření pro studium struktury a termodynamického stavu hustého plazmatu relevantního pro astrofyziku a energetiku. Tyto zdroje jsou generovány při interakci výkonného laseru s plynem a dají se kombinovat s dalšími lasery.