doc. RNDr. Jan Šťovíček, Ph.D.

Nositel Neuron Impulsu za rok 2014

Za tři roky pozná, jestli jde správným směrem.

Chůzi minovým polem, tak trochu připomíná snaha pochopit výzkum matematika Jana Šťovíčka. Na cestě krajinou rovnic a vzorců vyskakují na člověka například pojmy jako homotopická teorie, homologická algebra nebo teorie reprezentace. Co termín, to pro laika nálož nesrozumitelných slov, termínů a definic. Zhruba řečeno, se homotopická teorie zabývá matematickým vyjádřením a popisem tvarů. Například, proč matematicky nejsou kruh, míč a pneumatika stejné a co to znamená, když se jeden tvar předeformuje do druhého. Záměrem projektu, na který Nadační fond Neuron přispěl Neuron Impulsem ve výši jeden milion korun, je upravit homotopickou teorii tak, aby se stala přehlednější. „Snažím se jí uchopit jinak, než jak se k homotopické teorii přistupuje posledních padesát let. Pokud se to podaří, bude možné rozvíjet řešení problémů mnohem intuitivněji,“ říká Jan Šťovíček. Pro dosažení svého cíle chce aplikovat metody homotopické teorie na konkrétní problémy v teorii reprezentací, což je obor zaměřený na studium lineárních operátorů a pomáhá například k řešení komplikovaných soustav rovnic. „Doufám, že když bude homotopická teorie přístupnější a pružnější, pomůže to matematikům v řešení dalších teoretických problémů.“ říká.

Neuron Impuls je určen na tříletý výzkum, během něhož Jan Šťovíček zjistí, jestli se vydal správným směrem. Svoje poznatky pak zamýšlí publikovat v odborném tisku a referovat o nich na konferenci, která proběhne v roce 2017.

Text a foto: Josef Matyáš