RNDr. Gabriel Török, Ph.D.

Laureát Ceny Neuron pro mladé vědce za rok 2014

Díky jeho výzkumu vesmíru lépe porozumíme vlastnostem černých děr a struktuře neutronových hvězd.

RNDr. Gabriel Török, Ph.D. ze Slezské univerzity v Opavě získal v roce 2014 Cenu Neuron pro mladé vědce v oboru fyzika.

Jeho výzkum se zaměřuje na tzv. kvazioperiodické oscilace ve vesmíru. Jde o mikrosekundové záblesky rentgenového záření pozorované kosmickými observatořemi. Tyto oscilace lze považovat za jedny z nejrychlejších pravidelných dějů ve vesmíru a představují atraktivní předmět zkoumání hned v několika oblastech fyziky. Předpokládá se totiž, že jsou generovány v bezprostřední blízkosti černých děr a neutronových hvězd. Analýza oscilací umožňuje studium extrémně silné Einsteinovy gravitace a chování hmoty při nukleární hustotě. Kvaziperiodické oscilace může být použita k určení hmotnosti černé díry. Tato technika využívá vztah mezi černými dírami a jejich okolím. Vědecké výsledky doktora Töroka již zaznamenaly široký ohlas mezi astrofyziky. Celkově dosud publikoval 32 recenzovaných časopisových prací a podílel se na více než stovce konferenčních příspěvků.

"V posledních deseti letech se v rámci tuzemské i poměrně široké mezinárodní spolupráce věnuji především výzkumu krátkodobé proměnnosti rentgenového záření přicházejícího z okolí černých děr a neutronových hvězd. Studium tohoto záření detekovaného prostřednictvím kosmických observatoří přináší možnost ověření extrémních predikcí Einsteinovy gravitační teorie, vlastností černých děr a alternativních teorií gravitace. Rovněž umožňuje testování chování hmoty při nukleární hustotě za podmínek nedosažitelných v pozemských laboratořích."