Ing. Filip Pertold, Ph.D.

Nositel Neuron Impulsu za rok 2013

Porovná zaměstnanost matek v Česku a v Dánsku. Zjistí, jak nedostatek jeslí v Česku ovlivňuje kariérní postup žen, možnost pracovat ve vedoucích funkcích a uplatnění jejich vzdělání.

Matek s dětmi do šesti let je u nás zaměstnáno přibližně 30 procent. To je dvakrát méně než v Dánsku. Pokud pracuje dostatek žen s vysokoškolským vzděláním podporuje to prosperitu a díky tomu rostou platy. Velmi vysokou životní úroveň mají ženy zejména ve skandinávských zemích, kde se matky vrací do zaměstnání během jednoho roku po narození dítěte. V těchto státech roste podíl žen-manažerek.

Držitel grantu Neuron chce ve svém projektu odpovědět na tyto otázky: Jak je využito vysokoškolské vzdělání matek s malými dětmi? Jaký podíl na trhu práce mají ženy-manažerky? Jak rostou platy, když pracuje dostatečně vysoké procento matek? Jaké vzdělání volí ženy, které si uvědomují možné problémy s péčí o velmi malé dítě? Pro uplatnění matek malých dětí je velmi důležitá struktura nabídky pracovních míst, především částečných úvazků. Trh práce je u nás v tomto směru velmi nevyvinutý. Držitel grantu srovná situaci matek v Česku a v Dánsku, považovaným za vzor prorodinné politiky. Speciálně se bude věnovat nabídce pracovních míst ve veřejném sektoru, který by měl jít příkladem tomu soukromému.


Napsali o něm: