doc. Ing. Daniel Sýkora, Ph.D.

Laureát Ceny Neuron pro mladé vědce za rok 2017

Nemaluje, ale výtvarný svět ho fascinuje. A tak DANIEL SÝKORA vymyslel algoritmy, které malují pozoruhodná díla za něj. Dnes je využívá celý svět a jejich autor s nimi byl za hvězdu i v Hollywoodu.

BIO

  • docent na katedře počítačové grafiky a interakce na FEL ČVUT
  • vede vlastní výzkumnou skupinu, která ve spolupráci s firmou Adobe vyvíjí algoritmy,jenž mění práci filmových výtvarníků
  • historicky první laureát Ceny Neuron pro mladé vědce v oboru Computer Science

Původně se zabýval vývojem algoritmů pro počítačové hry, ale jeho osudem se nakonec stal večerníček. Sýkora kreslenému filmu propadl v době, kdy pro Českou televizi ve spolupráci s UPP barvil černobílé příběhy O loupežníku Rumcajsovi. V roce 2010 začal pracovat pro studia Disney (pracoval na konverzi filmového Lvího krále do 3D), kde zjistil, že i v době perfektních počítačem generovaných obrazů touží výtvarníci po zachování originálního ručně kresleného výtvarného stylu, který většinou mizí v komplikovaném řetězci digitální produkce.

Jeden z hlavních výzkumných směrů Sýkorova týmu je inspirován právě touto potřebou. Vyvíjí algoritmy, které dokáží z dané ručně kreslené předlohy překlopit výtvarníkův styl do dalších objektů tak, že je někdy i pro autora obtížné rozlišit, zda se jedná o kopii či originál. Výtvarník tedy například nemusí při práci na kresleném filmu vytvářet obrovské množství animačních fází. Připraví jen základní výtvarný návrh a o zbytek se postará stroj.

Jen pro představu: film o smrti malíře Vincenta van Gogha (Loving Vincent) namalovaný v jeho stylu zaměstnal v polském Gdaňsku 91 malířů, kteří pro 80minutový snímek vytvořili celkem 52 400 obrazů. Díky Danielově objevu budou podobná čísla v budoucnosti už jen k pousmání.

Profilový rozhovor Martiny Riebaureové s Danielem Sýkorou

Napsali o něm: