prof. RNDr. Bedřich Velický, CSc.

Laureát Ceny Neuron za přínos světové vědě za rok 2013

Uznávaný teoretický fyzik v oblasti elektronové struktury pevných látek.

Moderní teorie pevných látek objasňuje jejich vznik, atomární stavbu i vlastnosti zkoumáním pohybů kolektivu elektronů vnesených jednotlivými atomy. Na této mikroskopické úrovni se daří pochopit i předvídat nové, často překvapivé jevy. Bedřich Velický přispěl zejména k bádání v oblasti polovodičů, neuspořádaných látek a kvantového transportu.

Profesor Velický vybudoval a dlouhodobě vedl Teoretické oddělení Fyzikálního ústavu ČSAV. Od roku 1991 působí na MFF UK, kde je profesorem fyziky a vede Oddělení teoretické fyziky na Katedře fyziky kondenzovaných soustav. Je předním, světově uznávaným odborníkem v teorii pevných látek a specializuje se na studium neuspořádaných systémů a nerovnovážných dějů v pevných látkách. Publikoval více než sto prací, na něž je více než 3 500 odkazů v odborné literatuře.

Přednáška profesora Bedřicha Velického:

Představení profesora Bedřicha Velického: