prof. RNDr. Radek Zbořil, Ph.D.

Člen Vědecké rady oboru chemie

Od roku 2010 je generálním ředitelem Regionálního centra pokročilých technologií a materiálů na Univerzitě Palackého v Olomouci. Od roku 2012 je také ředitelem Centra kompetence ekologicky šetrných nanotechnologií a biotechnologií pro čištění vod a půd. Je držitelem Ceny ministra školství, mládeže a tělovýchovy za mimořádné výsledky ve výzkumu, vývoji a inovacích (2011).

Zabývá se především výzkumem v oblasti materiálové chemie a nanotechnologií, zejména pak vývojem nanomateriálů na bázi uhlíku, železa a stříbra pro environmentální, medicínské a průmyslové aplikace. Je spoluřešitelem řady mezinárodních projektů, spoluautorem více jak 200 publikací a několika patentovaných technologií, z nichž některé byly úspěšně komercionalizovány (např. technologie velkokapacitní výroby a stabilizace nanoželeza pro sanace podzemních vod).

Nejlepší rada: „Jestli najdeš v životě cestu bez překážek, určitě nikam nevede,“ Arthur Charles Clarke

Napsali o něm: