prof. RNDr. Petr Volf, CSc.

Člen Vědecké rady oboru biologie

Od roku 2003 je profesorem parazitologie na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze.

Zabývá se biologií hmyzu přenášejícího infekční onemocnění, zejména v tropických a subtropických oblastech, přednáší lékařskou entomologii a vychoval přes tři desítky studentů, včetně šestnácti doktorandů. V letech 2009-2014 působil jako prorektor UK pro vědeckou a tvůrčí činnost, v současné době je předsedou Grantové agentury Univerzity Karlovy. Publikoval jednu knihu a více než 120 originálních vědeckých článků a review v mezinárodních časopisech s impakt faktorem (k 1. 11. 2015 počet citací na Web of Science cca 2500, h-index 28).

Životní motto: „Nebát se a nezapomínat.“