prof. Ing. Pavel Hobza, DrSc., dr. h. c., FRSC

Předseda Vědecké rady a garant oboru chemie

Distinguished Chair na Ústavu organické chemie a biochemie, AV ČR a profesor fyzikální chemie na Karlově Universitě v Praze a Palackého Universitě v Olomouci.

Zabývá se teoretickou a výpočetní chemií, zejména nekovalentními interakcemi a jejich aplikacemi v chemii a biodisciplínách. Je autorem více než 450 publikací a 3 knih a je nejcitovanějším vědcem v ČR.

Životní motto: "Keep smiling."

Rada, která mě v poslední době zaujala: "Life is too short to drink cheap wine."


Profil prof. Hobzy na sociální síti ResearchGate, zahrnující 4 miliony vědců, a na Wikipedii.


Napsali o něm: