prof. Mgr. Miroslav Bárta, Dr.

Garant oboru společenské vědy

Od r. 2011 vede archeologické výzkumy Českého egyptologického ústavu FF UK na lokalitě Abúsír a od r. 2013 je jeho ředitelem. Intenzivně se zabývá vztahem člověka a krajiny ve starověku, vývojem a kolapsem komplexních společností, koordinuje interdisciplinární výzkumy Českého egyptologického ústavu a zabývá se též archeologickým a kulturně-historickým pozadím Starého Zákona.

Profil prof. Bárty na sociální síti ResearchGate, zahrnující 4 miliony vědců.

Napsali o něm: