prof. PhDr. Martin Kovář, Ph.D.

Člen Vědecké rady oboru společenské vědy

V současné době působí jako prorektor Univerzity Karlovy v Praze pro vnější vztahy; současně je (od roku 2002) ředitelem Ústavu světových dějin na Filozofické fakultě UK v Praze. Věnuje se především politickým, hospodářským, sociálním a kulturním dějinám Anglie (Velké Británie) a jejího impéria v šestnáctém až dvacátém století, politickým a kulturním dějinám dvacátého století obecně, dějinám evropské integrace a dějinám transatlantických vztahů.

Napsali o něm: