prof. MUDr. Josef Koutecký, DrSc.

Člen Vědecké rady oboru medicína

Narodil se roku 1930 v Praze. Po maturitě na Akademickém gymnáziu v Praze absolvoval Fakultu dětského lékařství UK. V roce 1955 nastoupil na tzv. umístěnku do nemocnice v Novém Bydžově a poté do léčebny v Janských Lázních. V roce 1957 přestoupil do Prahy na Kliniku dětské chirurgie FDL UK na Karlově, kde se od roku 1964 specializoval na dětskou onkologii. V roce 1978 se toto pracoviště přesunulo do Fakultní nemocnice v Motole, tentýž rok byl jmenován primářem onkologického oddělení.

Přednostou Kliniky dětské onkologie se stal v roce 1983. Profesorem v oboru onkologie byl jmenován v roce 1987. V letech 1990–1997 a 2000–2006 působil jako děkan 2. LF UK. V období 1997–2000 byl prorektorem pro vnější vztahy Univerzity Karlovy. Je členem a čestným členem několika českých a zahraničních odborných společností.

Je zakládajícím členem Učené společnosti ČR, které předsedal v letech 1998–2002, a zakládajícím členem České lékařské akademie.

Byl řadu let předsedou Nadace Národní galerie v Praze, Rady Národního divadla, Správní rady Akademie výtvarných umění, Nadace Českého svazu výtvarných umělců grafiků Hollar, je členem rady Českého spolku pro komorní hudbu, byl členem Vědecké rady Národní galerie.

Napsal stovky vědeckých publikací, sedm monografií, tři učebnice a dvoje skripta. Je spoluautorem a editorem slavnostních publikací Étos Hippokrates ke 40. výročí založení 2. lékařské fakulty UK a Spondeo ac polliceor k 50. výročí. Je autorem pohádkové knihy pro děti Vodníček Buližníček a (zatím) pěti svazků edice Krásná setkání, knihy Zůstal jsem klukem a Život mezi beznadějí a úspěchem.

Obdržel více než 50 ocenění, z nichž za zvláštní zmínku stojí prezidentem Havlem udělená Medaile za zásluhy, Národní cena vlády ČR Česká hlava, Čestná medaile Akademie věd ČR „De scientia et humanitate optime meritis“, Zlatá medaile UK v Praze, Zlatá medaile 2. lékařské fakulty UK, Velká medaile 1. lékařské fakulty UK, Medaile Učené společnosti za zásluhy o rozvoj vědy, Medaile Josefa Hlávky, Cena Etického fóra ČR, Cena Československé společnosti pro vědu a umění, Stříbrná medaile Hl. m. Prahy, Cena J. Ev. Purkyně České lékařské společnosti J. Ev. Purkyně, Čestná plaketa za dlouholetou úspěšnou spolupráci s Národním divadlem.

Napsali o něm: