prof. RNDr. Ivo Šauman, Ph.D.

Člen Vědecké rady oboru biologie

Profesor Ivo Šauman působí na Entomologickém ústavu Biologického centra AV ČR, v. v. i. coby vedoucí Oddělení molekulární biologie a genetiky a na Přírodovědecké fakultě Jihočeské university v Českých Budějovicích jako vedoucí Katedry molekulární biologie. Dlouhodobě se zabývá především způsoby, jimiž živočichové (a zejména hmyz) synchronizují své biologické rytmy s oscilacemi okolního prostředí.

Hlavním zaměřením výzkumu prof. Šaumana je studium cirkadiánních biologických hodin u živočichů a rostlin – právě poruchy cirkadiánních rytmů jsou příčinou celé řady vážných lidských onemocnění. Dlouhodobým cílem výzkumu je získat lepší porozumění buněčných a molekulárních mechanismů, které tvoří podstatu cirkadiánní rytmicity. Své výsledky publikuje v prestižních světových vědeckých časopisech, např. v Genetics, Neuron či PLoS Biol.

Zajímavosti:
„Profesor Šauman obhájil doktorát v přírodních vědách z buněčné biologie ve Spojených státech, kde následně pracoval jako absolvent doktorského studia ve světoznámé laboratoři profesora Stevena M. Repperta na Harvardově lékařské fakultě – zde se věnoval studiu biologických hodin hmyzu. Jeho objevy společně se S. Reppertem (1996) byly natolik závažné, že jim okamžitě věnovaly svůj komentář dva nejprestižnější časopisy ve světě vědy, Science a Nature. Profesoru Šaumanovi americká strana mnohokrát nabídla, aby pokračoval v práci na Harvardově univerzitě; přesto se vrátil do Českých Budějovic.“ – prof. Helena Illnerová pro časopis Vesmír

Životní motto: „Life is one of the toughest.“

Napsali o něm: