doc. JUDr. David Kosař, Ph.D., LL.M., J. S. D.

Člen vědecké rady oboru společenské vědy

Je jeden ze dvou držitelů ERC grantu v oblasti společenských věd v ČR. Pracuje na pomezí práva a politologie, a v současné době se zabývá posilováním soudcovské samosprávy a dopadem těchto reforem na dělbu moci. Nejraději čte detektivní a špionážní romány a knihy o umění. Největší mýtus jeho oboru prý je zdání, že v právu existuje na všechno jen jedna správná odpověď.

David Kosař působí jako vedoucí Ústavu pro otázky soudnictví na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. V roce 2015 získal jako první český právník ERC Starting Grant, a to na studium společenských dopadů soudcovské samosprávy a měnícího se konceptu dělby moci. V roce 2016 publikoval v Cambridge University Press klíčovou monografii „Perils of Judicial Self-Government“, jež byla pozitivně hodnocena v nejprestižnějších časopisech (Choice, I-Connect, European Constitutional Law Review, Common Market Law Review) a získala Canada Prize od Mezinárodní akademie srovnávacího práva za nejlepší monografii v oblasti srovnávacího práva publikovanou v letech 2014 - 2017. Jeho články byly přijaty ve vysoce impaktovaných časopisech v oboru ústavního (International Journal of Constitutional Law, Hague Journal of the Rule of Law), mezinárodního (American Journal of International Law, European Journal of International Law) a evropského práva (European Constitutional Law Review, German Law Journal). Zejména jeho výzkum v oblasti kárného soudnictví a soudcovské samosprávy představuje zásadní přínos světové vědě a jeho praktické důsledky jsou ceněny Radou Evropy a dalšími organizacemi.

"Mojí hlavní motivací pro mé působení ve vědecké radě Neuronu je přispět ke kultivaci českého vědeckého prostředí a zviditelnění společenskovědních oborů. Těším se rovněž na debaty ohledně směřování české vědy a potřebných reforem."

Je držitelem Ceny Neuron 2018 pro mladé nadějné vědce.

 

Napsali o něm:

Z oslabení Ústavního soudu by těžila vládní koalice, uvádí odborník - David Kosař (idnes.cz, 4.3.2019)
Ceny Neuron - Hana Macíčková Cahová, David Kosař (ČT24, 4.12.2018)