MUDr. Bohdan Pomahač

Medicína

MUDr. Bohdan Pomahač se narodil a vyrůstal v České republice, kde absolvoval Lékařskou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci. Praxi získal na Brigham and Women’s Hospital (BWH) v oblasti všeobecné chirurgie a pokračoval jako odborný asistent v programu plastické chirurgie na Harvardské univerzitě. V roce 2004 se stal MUDr. Pomahač jako plastický chirurg členem týmu BWH a rovněž zástupcem ředitele Popáleninového centra. Od ledna 2009 do září 2017 vedl Popáleninové centrum BWH ve funkci lékařského ředitele. V září 2017 dostal na BWH vedoucí pozici „Roberta and Stephen R. Weiner Distinguished Chair“ pro chirurgii. Rovněž na BWH založil transplantační program plastické chirurgie, které se stalo jedním z vedoucích světových center v obličejových a vaskularizovaných kompozitních alotransplátech (VCA). Jako průkopník VCA transplantací vedl MUDr. Pomahač týmy, které provedly druhou částečnou transplantaci tváře a tři první kompletní transplantace tváře v USA.

V roce 2011 provedl tým MUDr. Pomahače první úspěšnou transplantaci dolní části ruky na severovýchodě USA. Pod jeho vedením uskutečnil tým z BWH celou řadu dalších transplantací tváře a rukou a rozvinul výzkumné protokoly o oblasti transplantace dolních končetin a břišní stěny. Jeho tým v současné době pracuje na klinických testech implementace strategií minimalizace imunosuprese, rozvoji technologie prodlužující životnost tkání a na dalších výzkumných tématech spojených s VCA transplantací a plastickou chirurgií. Oblasti zájmu MUDr. Pomahače jsou rekonstrukce tváře, rekonstrukce onkologických defektů včetně prsou, estetická chirurgie a mikrochirurgie.