Historie fondu

Nadační fond Neuron na podporu vědy vznikl v roce 2010. Naším hlavním posláním je zvyšovat prestiž vědců z České republiky a skrze jejich příběhy tak podporovat národní sebevědomí v naší společnosti.

Jeho vznik iniciovali Karel Janeček, matematik, podnikatel a mecenáš, a to společně s Josefem Veselkou a Monikou Vondrákovou, která Fond od počátku řídí. Založením Nadačního fondu Neuron jsme se snažili kompenzovat snížení veřejných financí na vědu a výzkum, ke kterému došlo v roce 2009. Chtěli jsme pomoci mladým vědcům vytvořit takové zázemí, aby byli motivováni vrátit se s výzkumem ze zahraničí zpět do České republiky. Našim cílem bylo také ocenit zkušené vědce, kteří jsou inspirací nám všem, a prezentovat je veřejnosti.

Začali jsme s podporou vědců ve třech oborech: matematika, medicína a ekonomie. Postupem času jsme přidali fyziku, chemii, biologii a computer science. Pro každý oceňovaný obor jsme ustanovili vědeckou radu složenou ze špičkových vědců z ČR, která garantovala nejvyšší odbornost laureátů. První předávání cen a udělování podpory projektů se konalo v roce 2010.

Do konce roku 2017 jsme prostřednictvím Nadačního fondu Neuron udělovali tato ocenění a podporovali tyto projekty:

Granty Neuron Impuls pro mladé nadějné vědce do 40 let
Cena Neuron za přínos světové vědě
Cena za nejlepší vědecké video v rámci Ceny Neuron Prima ZOOM
Dětský sen – stáže malých vědců v zahraničí
Expedice Neuron

V roce 2017 jsme vstoupili do další fáze svého fungování. Po analýze a revizi dosavadního způsobu podpory vědců totiž vyšlo najevo, že excelentní vědci již nemají problém získat grant na financování svých výzkumných projektů, ale že jim chybí finance pro osobní použití.

Proto jsme od roku 2018 rozvinuli dosavadní strategii Fondu a vytyčili si tři hlavní priority:

Udělujeme prestižní vědecké Ceny Neuron těm nejlepším vědcům - ocenění jsou spojena s velkorysým finančním ohodnocením, které slouží na pokrytí osobních výdajů laureátů. To vše je možné díky tomu, že rozvíjíme unikátní koncept tzv. moderního mecenášství. Nově laureáty spoluvybírá také mezinárodní vědecká rada.

Popularizujeme vědu a seznamujeme českou veřejnost s inspirativními příběhy špičkových osobností české vědy. Věříme, že tím podporujeme národní sebevědomí naší společnosti a zvyšujeme prestiž vědců u nás. Projektem Neuron Expedice umožňujeme vědcům bádat i za hranicemi České republiky a rozšiřovat obzory naší veřejnosti.

Propojujeme světy vědy a byznysu. Vytváříme prostor a prostředí pro diskuse vynikajících vědců a respektovaných podnikatelů, které jsou živnou půdou pro novátorské projekty.

Za dobu své existence jsme ocenili na osm desítek vědců, 6 pedagogů, 7 Neuron Expedic, to vše v celkové hodnotě 60 milionů Kč.

Monika Vondráková
předsedkyně správní rady a spoluzakladatelka NF Neuron