Historie fondu

Nadační fond Neuron na podporu vědy vznikl v roce 2010, kdy zpočátku působil pod jménem Nadační fond Karla Janečka.

Jeho hlavním cílem je rozvíjet mecenášství v této oblasti a podporovat práci špičkových vědců, kteří realizují výzkumy v České republice. 

Začínali jsme oborem matematika, což má prozaický důvod – Karel Janeček - zakladatel fondu - je vystudovaný matematik. I tento jeho prvotní impuls byl veskrze spontánní -  chtěl podpořit projekt na matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy, který se zabýval úsporou paliva v letadlech.

Vše začalo v roce 2009, v době, kdy byly sníženy dotace do vědy. Rozhodli jsme se pomoci mladým vědcům, aby získali určité zázemí v ČR a podpořili jejich návrat ze zahraničí zpět. Zároveň jsme chtěli tyto výjímečné osobnosti představovat veřejnosti, aby viděla, jaké inspirativní osobnosti kolem sebe máme. A pak také věnovat pozornost vědcům zasloužilým, kteří předávají své myšlenky a inspiraci dalším. Vědci sami se totiž zviditelnit příliš ze skromnosti nesnaží a pro laiky bývají také méně pochopitelní. I to je naše poslání. 

Zpočátku jsme vybrali tři obory – matematiku, medicínu a ekonomii a postupně je rozšířili o fyziku, chemii, biologii a computer science. Ustavili jsme vědeckou radu ze špičkových vědců, která o udělení cen rozhoduje. Je nezávislá na mecenáších, což garantuje profesionalitu fondu.  

První předávání cen a podpory projektů se konalo v roce 2010. Ceny udělujeme excelentním vědcům za vynikající výsledky.

Po osmi letech fungování jsme si udělali průzkum, nakolik je naše pomoc vědcům užitečná. Zjistili jsme, že excelentní vědci již nemají problém získat grant na skvělý projekt, ale že jim chybí finance na osobní použití. Otevřeli jsme proto novou kapitolu Neuronu. Od roku 2018 jsme změnili strategii a rozhodli se udělovat pouze Ceny Neuron s vysokým finančním ohodnocením, které laureáti mohou využít k jakýmkoliv účelům. Ročně jde až o 10 milionů Kč, což je ze soukromých zdrojů opravdu velká podpora. 

 

Monika Vondráková
spoluzakladatelka NF Neuron