Dozorčí rada

Dozorčí rada kontroluje hospodaření, účetní uzávěrky i výroční zprávy. Dohlíží na soulad činnosti s právními předpisy.