O nás

Věříme, že vědecké poznání je motorem každé úspěšné společnosti. Navazujeme na to nejlepší, co tato země dala sobě i světu – objevy špičkových vědců, jejich otevřenou mysl, touhu po bádání, ale také na schopnost tyto ctnosti oceňovat.

Jsme Nadační fond Neuron - podporujeme špičkové vědce, kteří mění budoucnost.

Inspirací nám byl od začátku stavitel Josef Hlávka. Jako první velký mecenáš českého národa pochopil, jak důležité je podporovat rozvoj vědy a umění. Stejně jako on nastartoval rozvoj novodobé české vědy, i my prostřednictvím exkluzivní komunity moderních mecenášů roztáčíme otáčky té současné: prestižními vědeckými Cenami Neuron oceňujeme ty nejlepší české vědce, odkrýváme jejich inspirativní příběhy, probouzíme zájem o vědu a vracíme české veřejnosti důvod k hrdosti.

Nadační fond Neuron je tabulí cti osobností, které přispívají k prosperitě naší společnosti. Excelentní čeští vědci se zde propojují s úspěšnými podnikateli, kteří prostřednictvím podpory vědy převzali svůj díl odpovědnosti za budoucí směřování naší země. Touto aktivitou je NF Neuron unikátní nejen u nás, ale v celé Evropě.

Nepobíráme žádnou podporu od státu. Fungujeme díky financování ze soukromých prostředků mecenášů – úspěšných lidí, kteří chtějí prostřednictvím NF Neuron podporovat talentované české vědce a vědkyně.

Do konce roku 2017 uděloval NF Neuron tzv. Neuron Impulsy - granty na podporu konkrétních výzkumných projektů. Od roku 2018 Neuron Impulsy nahradily Ceny Neuron.

  • Jednou ročně udělujeme prestižní Ceny Neuron excelentním vědcům a vědkyním.  
  • Vysíláme vědce a vědkyně do terénu na Expedice Neuron.
  • Výsledky „našich“ vědců přinášíme široké veřejnosti formou Neuron Stories.
  • Podporujeme popularizační projekty.