O nás

Věříme, že věda je motorem rozvoje společnosti a že práce excelentních českých vědců a vědkyň zlepší životy nás všech. Podporu vědy a výzkumu vnímáme jako převzetí spoluodpovědnosti za naši budoucnost.

Nepobíráme žádnou podporu od státu. Fungujeme díky financování ze soukromých prostředků mecenášů – úspěšných lidí, kteří chtějí prostřednictvím NF Neuron podporovat talentované české vědce a vědkyně.

Do konce roku 2017 uděloval NF Neuron tzv. Neuron Impulsy - granty na podporu konkrétních výzkumných projektů. Od roku 2018 Neuron Impulsy nahradily Ceny Neuron.

  • Jednou ročně udělujeme prestižní Ceny Neuron excelentním vědcům a vědkyním.  
  • Vysíláme vědce a vědkyně do terénu na Expedice Neuron.
  • Výsledky „našich“ vědců přinášíme široké veřejnosti formou Neuron Stories.
  • Ve spolupráci s Učenou společností ČR oceňujeme učitele, kteří vedou své studenty k zájmu o vědu.
  • Podporujeme popularizační projekty.