Voda a civilizace tématem červnového Neuron Clubu

Počátkem června se konalo další pravidelné setkání mecenášů našeho Fondu a českých vědců v rámci Neuron Clubu. Tématem byla Voda a civilizace. 

Naše pozvání k diskuzi přijali přední čeští odborníci na téma vody: hydrogeolog Zbyněk Hrkal, přírodovědec Jan Pokorný a Petr Kubala, ředitel Povodí Vltavy. Upozornili například na odpařování vody, které přispívá k prohlubování sucha nebo nedostatek organické hmoty v zemědělské půdě, který prohlubuje nezadržování vlhkosti v krajině. Závěrem se shodli na tom, že jsou to právě vědci a jejich poznatky, které v naší společnosti mohou pomoci nalézt dlouhodobá, efektivní a udržitelná řešení v hospodaření s vodou. Děkujeme za velmi zajímavou debatu! Moderování se zhostil egyptolog Miroslav Bárta.