Profesor Holý na divadelních prknech – NF Neuron podpořil vznik divadelní hry Elegance molekuly

Odkaz Antonína Holého je v měřítku české i světové vědy ojedinělý, nicméně jeho jméno a objevy jsou veřejnosti jen málo známé. Proto NF Neuron inicioval a podpořil vznik divadelního zpracování, které vypráví o osudu výjimečného českého vědce, jehož léky pomáhají desítkám milionů HIV pozitivních pacientů po celém světě. Autorská divadelní hra Elegance molekuly, která byla slavnostně uvedena 5. 4. 2018.

Význam prof. Holého shrnuje jeho spolupracovník a předseda Vědecké rady NF Neuron Pavel Hobza: „Antonín Holý patří bezesporu k největším osobnostem české a světové vědy druhé poloviny 20. století. Jeho píle a vytrvalost vyústily v realizaci nejúspěšnějších léků proti HIV, které zastavily hrozící katastrofu epidemie AIDS v 90. letech minulého století. Jeho objevy zachránily a stále zachraňují životy více než 50 milionů lidí na celém světě.“

„Máme velkou radost, že jsem díky této divadelní hře mohli představitveřejnosti jednu ze skutečných osobností posouvajících hranice lidských možností, profesora Antonína Holého. Díky jeho převratnému objevu specifických antivirotik lze dnes účinně zápasit s AIDS a s hepatitidou typu B. A nejen to: jeho patenty významně pomohly finančně zajistit jedno z nejlepších a nejmodernějších světových pracovišť, které rozvíjí špičkovou vědu v ČR a přitahuje skvělé mladé vědce ze světa do Prahy,“ dodává Monika Vondráková, předsedkyně Správní rady NF Neuron.

Nejbližsí uvedení hry naleznete v programu Dejvického divadla.

Chcete se dozvědět více o příběhu prof. Holého a jeho objevů? Poslechněte si vyprávění jeho Originální scénář režiséra Petra Zelenky byl nastudován herci Dejvického divadla v dramaturgii Olgy Šubrtové.