O nás

Nadační fond Neuron je neziskovou organizací, financovanou výhradně mecenáši. Jejím cílem je podpora excelentních vědců v České republice. NF Neuron byl založen Karlem Janečkem, matematikem, podnikatelem, mecenášem a společenským reformátorem. Vědeckou radu Nadačního fondu Neuron vede prof. Pavel Hobza, mezinárodně uznávaný vědec, nejcitovanější český vědec, Distinguished Chair na Ústavu organické chemie a biochemie, AV ČR a profesor fyzikální chemie na Karlově Universitě v Praze a Palackého Universitě v Olomouci.

Nadační fond Neuron uděluje každoročně prestižní Ceny Neuron špičkovým vědcům a vědkyním v sedmi vědeckých disciplínách: humanitní obory, lékařství, matematika, fyzika, chemie, biologie a výpočetní vědy. První cena v hodnotě 1.000.000 Kč je udělována až třem vědkyním a vědcům za významný vědecký objev. Druhá cena v hodnotě 2.000.000 Kč je udělována jednomu vědci za celoživotní přínos vědě. Ceny Neuron se stávají zdaleka nejvýznamněji dotovanými cenami pro vědce v České republice. Třetí cena je věnována mladým nadějným vědcům do 33 let a uděluje se již až sedm v hodnotě 500.000 Kč. Cena Neuron je financována výlučně ze soukromých zdrojů úspěšných českých podnikatelů, kteří sdílí náš společný cíl, a to motivovat vědce k excelenci a kultivovat moderní mecenášství pro lepší budoucnost naší společnosti.