Vyhlásili jsme 5. ročník soutěže o Neuron Impulsy pro vědce do 40 let

Nadační fond Neuron pokračuje v podpoře mladých vědců a vyhlašuje další kolo grantové soutěže pro vědce do 40 let, kteří se věnují základnímu (v medicíně i aplikovanému) vědeckému výzkumu. Finanční podporu získá vždy jeden projekt z oborů fyzika, chemie, matematika, medicína a společenské vědy.

Nejvyšší možná částka je 1 milion korun na každý projekt.

Uzávěrka přihlášek je 31. března 2015. Výsledky grantové soutěže budou známy v červnu 2015.

Žádost o nadační příspěvek může podat vysokoškolsky vzdělaný odborník do 40 let zabývající se výzkumem v České republice, nebo úspěšný český vědec, který se rozhodne pro návrat ze zahraničí.

Specifikem naší soutěže je minimalizace administrativy – chceme, aby podpora směřovala přímo vědci a na jeho výzkum. „Velice oceňuji, že žádost o grant není administrativně náročná. Stačilo stručně popsat projekt, uvést jeho cíl a navrhnout rozpočet,“ potvrzuje držitel Neuron Impulsu 2013 za medicínu prof. Ing. František Štěpánek, Ph.D. z Vysoké školy chemicko-technologické v Praze.

Rovněž oceňuje, že držitel příspěvku si může vybrat, jestli mu nadační fond pošle peníze na vlastní účet jako fyzické osobě, nebo na účet instituce, kde pracuje. To je výhodné v případě, že některé materiály a přístroje pro vybavení laboratoře nelze nakoupit osobně, ale jen prostřednictvím instituce.

Vítězný projekt vybírá Vědecká rada pod vedením garanta, renomovaného vědce v daném oboru. Například za společenské vědy plní tuto roli prof. Miroslav Bárta, který říká: „Nebudeme se bát podpořit originální a odvážné výzkumné projekty, které budou mít ambici otevřít nové oblasti společenských věd.“ V těch jsme se letos rozhodli zaostřit vypsané téma na tzv. Živou minulost.


Tisková zpráva
k této soutěži.