Libor Grubhoffer: Vstupujeme do nové éry biologického výzkumu

Neuron Impulsy byly až doposud každoročně udělovány v oborech fyzika, chemie, matematika, medicína a společenské vědy. V roce 2016 se seznam podporovaných oborů rozšíří o biologii. Garantem tohoto nově podporovaného oboru se stal prof. Libor Grubhoffer, rektor Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

„Letos se poprvé dostává pozornosti NF Neuron též obor biologie. Nepochybně si ji zasluhuje stejně jako již podporované vědní obory. Biologie hledá odpovědi na otázky ze samotné podstaty živé přírody, původu života, jeho rozmanistosti, vzájemných vztahů jednotlivých organizmů mezi sebou i jejich kontaktu s prostředím.

Jedna z královských disciplín je neformálně označována "evo-devo" a spočívá v odhalování tajemství podstaty individuálního vývoje organismů, chcete-li embryogeneze a tkáňové diferenciace, v kontextu historického vývoje organismů či života na Zemi. Novými poznatky vyplňujeme postupně mozaiku nekonečného poznávání života, a přitom odhalujeme příčiny poruch složitých procesů v samotné podstatě života – jejich pochopení dává šanci předcházet či léčit nádorová onemocnění člověka či jiných nežádoucích poruch ve vývoji pestré plejády organismů v biodiverzitě naší planety.

Biologie, stejně jako věda samotná, nezná hranice, přesto v tradici československé či dnes české vědy jsou úctyhodné příspěvky související s tak průlomovými objevy jakými je imunologická tolerance, virogenie v podstatě životních cyklů retrovirů, vývoj celé řady úspěšných vakcín, zásadní příspěvky k odhalení molekulární podstaty vnitřních hodin a celá řada dalších průlomových výdobytků na kontě našich badatelů doma i v zahraničí.

V současné době vstupujeme do nové éry biologického výzkumu v naší zemi, ta se vyznačuje zahájením činnosti celé řady moderních výzkumných infrastruktur základního biologického výzkumu či orientovaného výzkumu do oblasti biomedicíny či zemědělství. Mecenášská podpora tak přichází v pravý moment jako jeden z motivačních nástrojů, který by neměl uniknout pozornosti žádného mladého badatele v experimentálních či teoretických oblastech biologie.

Vážení a milí, kolegyně a kolegové, vzhůru do nových dobrodružství při poznávání tajemství života.“

– prof. RNDr. Libor Grubhoffer, CSc., garant oboru biologie