Expedice Neuron – veřejnost vybere nejlepší výzkumnou expedici

Ukazovat vědu jako dobrodružství, které přináší objevování nepoznaného, a podpořit realizaci výzkumné expedice, která bude mít významný přínos pro současné poznání – to je cílem soutěže Expedice Neuron, kterou letos opět vyhlásil Nadační fond Neuron. Veřejnost má až do 30. listopadu šanci hlasovat na webových stránkách www.expediceneuron.cz pro tým, který na realizaci svého projektu získá od NF Neuron 250 tisíc korun. Do soutěže se přihlásila široká škála výzkumných projektů – od průzkumu a zdokumentování nezmapovaných lokalit, přes objevování nových druhů živočichů až po výpravy za rozkrýváním sociálních vztahů a odhalováním tajemství lidské duše. Od archeologie, zoologie, přes biologii, antropologii až po psychologii.

Soutěž Expedice Neuron navazuje na slavnou éru výprav českých vědců a naplňuje své poslání umožnit českým vědcům ze všech oborů získat finanční prostředky na realizaci vědeckého výzkumu.

„Jsme nadšeni, že soutěž Expedice Neuron vzbudila velký zájem, že oslovuje vědce z širokého spektra oborů, od archeologů, biologů, až po psychology a sociology, protože přesně to byl náš cíl – dát šanci vědcům ze všech oborů získat prostředky na realizaci výzkumu,“ uvedla Monika Vondráková, ředitelka NF Neuron.

Z desítek přihlášek vyhovujících pravidlům soutěže vybrala odborná porota 19 projektů, o kterých bude nyní hlasovat veřejnost na webových stránkách www.expediceneuron.cz, a to až do 30. 11. 2015.

Odborná porota následně s přihlédnutím k hlasování veřejnosti vybere až 5 nejvhodnějších projektů, ze kterých vybere vítěze Expedice Neuron 2016. Definitivní vítěz bude vyhlášen v lednu 2016. Vítězný projekt získá od Nadačního fondu Neuron 250 000 korun na úhradu nákladů spojených s realizací vítězné expedice. Mecenášem, který prostřednictvím NF Neuron tuto částku věnuje, je Václav Dejčmar, spolumajitel společnosti RSJ.

„Letošní soutěž Expedice Neuron mě překvapila vysokou úrovní přihlášek. Sešlo se hned několik opravdu excelentních projektů. Umím si představit, že by takové projekty mohly mít šanci třeba v grantové soutěži ERC (European Research Council), která podporuje špičkovou evropskou vědu, a kde je konkurence obrovská,“ dodal přírodovědec Petr Pokorný, člen odborné komise soutěže Expedice Neuron.

Expedice Neuron 2016 – finalisté*

 • Apšeronské pevnosti na Hedvábné cestě
 • Člověk a rituál: Expedice na ostrov Mauricius
 • Expedice Batu Ayah 2016
 • Expedice Island – cesta do fotosyntetického pravěku
 • Expedice Mongolia 2016
 • Expedice do pohoří Saruwaged, Papua-Nová Guinea
 • Expedice Jan Mayen
 • Expedice za mříže českých věznic
 • Jak ledovcové řeky utváří arktickou krajinu?
 • Je možné použít psychedelika v léčbě deprese?
 • Projekt Porti-Miamou – sezóna 2016
 • Regenerace lesů v Národním parku Torres del Paine po požáru způsobeném českým turistou
 • Stopy v písku – dokumentace mizejících synagog Maroka
 • Velký dům a velký sen: Vily „bohatých chudých” jako zpředmětnění tenzí globalizovaného světa
 • Vliv tradičního zemědělství na půdní organismy a související ekosystémové služby v tropických ekosystémech Papuy-Nové Guineje
 • Za mikroorganizmy do bahenních sopek
 • Za novým druhem krokodýla do Konga
 • Za tajemstvím vzniku pískovcových útvarů do kaňonu řeky Colorado

*seřazeno dle abecedy

Hlasování probíhá na webovách stránkách projektu.

Předchozí ročník – Expedice Neuron 2015

Hranická propast – průzkum na tenké hranici technických a zejména lidských možností
Vedoucí Expedice Neuron: Mgr. Helena Vysoká, Ph.D.

Expedici Neuron 2015 vede Mgr. Helena Vysoká, Ph.D., která se s týmem potápěčů vydala k Hranické propasti, nejhlubší zatopené propasti v České republice. Na základě současného stavu poznání není vyloučena možnost, že se jedná o unikát i v podobě nejhlubší zatopené propasti na světě. Lze říci, že výzkum Hranické propasti zažívá v historických souvislostech mezní období, kdy dochází k odkrývání nových, dosud nepoznaných skutečností.

Průzkum se zde ovšem pohybuje na tenké hranici technických a zejména lidských možností. Ačkoli zde v minulosti bylo provedeno několik dílčích měření či menších výzkumů za účelem přispění k poznání tak výjimečné lokality, jejich výsledky často chybí, ani nebyly uceleně zpracovány. Nicméně současná možnost působení člověka v hloubkách okolo 200 m a níže (odběr vzorků vody, umístění sond, měření), kterou nabízí spolupráce se špičkovými potápěči na lokalitě, je výzvou a příležitostí k získání zcela nových poznatků.

Doposud (v období od dubna do října 2015) proběhlo v rámci projektu Expedice Neuron celkem 6 terénních akcí na lokalitě Hranická propast za účelem odběru vzorků vody, provedení měření a dokumentace. V čase průběhu Expedice Neuron také došlo k novému ustanovení maximální hloubky, do níž sestoupil potápěč Krzysztof Starnawski (- 265 m, v srpnu 2015). Při tomto ponoru vypluly na povrch nové skutečnosti týkající se dosud neprozkoumaných prostor v propasti a také možných změn jejího charakteru v hloubce pod 200 m. „Někdy holt, v určitých ohledech, s některými novými poznatky vyvstávají také nové otazníky,“ dodává s úsměvem hydrogeoložka Helena Vysoká.

Více o Expedici Neuron vedoucí do Hranické propasti se dozvíte zde.

Pro více informací a zaslání fotografií prosím kontaktujte Ladu Brůnovou:
lada.brunova@nfneuron.cz nebo +420 739 659 456