Učitelé, kteří nadchli pro vědu generace dětí, dostanou ocenění Učené společnosti ČR a Nadačního fondu Neuron

Lze v dnešní době motivovat děti k zájmu o vědu a vést je ke kritickému myšlení? Důkazem, že ano, jsou tři výjimeční pedagogové, kterým za jejich činnost udělí Učená společnost a Nadační fond Neuron cenu pro nejlepší středoškolské pedagogy. Toto ocenění se uděluje pedagogickým pracovníkům za podporu zájmu o vědu a výzkum u žáků a studentů a bylo předáno dne 14. května v 10 h v prostorách Karolina UK v Praze. K ocenění se váže finanční odměna ve výši 100 000 Kč pro vítěze, a 50 000 Kč pro každého ze dvou finalistů.

Všichni tři ocenění pedagogové se shodli, že žáci a studenti trpí nedostatkem kritického myšlení. V době přehlcené informacemi se pro děti stává stále obtížnější získávat a ověřovat fakta a orientovat se v čím dál složitější informační společnosti. I proti tomuto se trojice oceněných učitelů odhodlala bojovat a jejich snažení má výsledky – umístění studentů na mezinárodních vědeckých soutěžích, úspěšní absolventi, mezi kterými je například zakladatel dotazníkového portálu Survio.com nebo softwarový vývojář v CERNu, a desítky studentů VŠ, kteří se zapálením studují (nejen) technické obory. „Máme velkou radost, že právě NF Neuron díky mecenášům může finančně odměnit práci skvělých pedagogů, kteří jsou vzorem a inspirací pro mnohé studenty“, říká předsedkyně SR NF Neuron Monika Vondráková.

Díky Petru Pavlíčkovi se opavské gymnázium stalo špičkovou vzdělávací institucí, která generuje nejen vzdělané, ale i motivované mladé ženy a muže. Vojtěch Šimetka, který se za doby studia na opavském gymnáziu účastnil mezinárodního Turnaje mladých fyziků, se po absolvování Fakulty informačních technologií VUT Brno zapojil do vývoje speciálního software v CERNu ve Švýcarsku. Další student, Martin Pavlíček, se i přes vážné zdravotní problémy podílel na založení úspěšné společnosti Survio.com.

RNDr. Pavla Kodríková své studenty systematicky vede k zájmu o vědu a výzkum. Její studenti se každým rokem umisťují na předních příčkách krajských i celostátních soutěžích Středoškolské odborné činnosti. Získali mimo jiné i cenu Učené české společnosti nebo cenu České hlavičky. Úspěchy studentů Pavly Kodríkové přesahují hranice České republiky.

Mgr. Jan Kvirenc vytvořil ve spolupráci s ústavy AV ČR pro své studenty širokou vzdělávací paletu v podobě historických seminářů, vědeckých přednášek, odborných exkurzí a diskusí. Při výuce dbá na rozvoj kritického myšlení. Podílel se i na vydávání publikační řady Inspirace, která učitelům základních a středních škol pomáhá zprostředkovat vědecké poznatky.

Více o oceněných učitelích naleznete v článku Nadačního fondu Neuron.

Pro více informací kontaktujte Moniku Vondrákovou: monika.vondrakova@nfneuron.cz, tel: 603803390