Viděli dál. Sedm vědeckých osobností převezme Ceny Neuron

Viděli dál a předběhli svou dobu. Byla v tom intuice a často i tvrdohlavost. Nadační fond Neuron i letos ocení vědecké osobnosti, které ve svých oborech dosáhly velkých úspěchů, často dokonce stály u jejich zrodu. Sedm vědců, kteří se stali vzory a inspirací dalším generacím, převezme ve středu 6. prosince 2017 Ceny Neuron za přínos světové vědě. Spolu s nimi fond představí patnáct mladých vědců, kteří mají ty nejlepší předpoklady jít ve stopách laureátů – jejich výzkumy proto podpoří částkou 9 milionů korun.

tisková zpráva ~ Praha/svět ~ 7. 11. 2017 ~ verze v anglickém jazyce

Ceny Neuron za přínos světové vědě a Neuron Impulsy budou předány na slavnostním večeru, který se koná ve středu 6. prosince 2017 v Pražské křižovatce.

S příběhy laureátů Cen Neuron se letos může seznámit i široká veřejnost:

  • Ve dnech 21.–30. listopadu 2017 se sedmero vědců vydá do ulic, tedy samozřejmě obrazně, a to v rámci výstavy, která bude k vidění na náměstí Jana Palacha na pražském Starém Městě na pravém břehu Vltavy.
  • Ve čtvrtek 7. prosince je pak možné poznat laureáty osobně, a to v rámci setkání, které se uskuteční od 18 hodin v SmetanaQ. 

„Je nám ctí, že můžeme ocenit sedm osobností, které se otiskly do historie světové vědy a staly se vzorem pro mladou generaci, a to nejen výzkumníků, ale nás všech. Zároveň máme radost, že díky mecenášům můžeme podpořit odvážné projekty talentovaných mladých vědců, kteří mají ty nejlepší předpoklady posunout hranice lidského poznání,“ říká Monika Vondráková, spoluzakladatelka a předsedkyně správní rady NF Neuron. „Vědecká rada opět vybrala zralé vědecké osobnosti a také patnáct mladých badatelů, kteří vědeckou kariéru začínají a Neuron se jim cestu, která je krásná, ale i trnitá zároveň, snaží usnadnit. Toto vše by ale nebylo možné bez mecenášů, kteří fondu každoročně poskytují značné finanční prostředky. Jsme jim za to velmi vděční,“ dodává profesor Pavel Hobza, místopředseda správní rady, který je garantem pro vědeckou část. NF Neuron od svého vzniku podpořil vědu částkou 51 milionů korun.

„Asi málokdo z nás plně pronikne do hloubky výzkumů všech laureátů. Můžeme ale nahlédnout jejich sveřepost, odhodlání, jedinečný způsob přemýšlení nebo šíři a hloubku záběru. Na konkrétních příbězích tak můžeme vidět, jak se abstraktní svět prolíná s každodenním životem a kde se bere odvaha vydržet, když vám nikdo nevěří. Nebo se třeba vzdát i vědy, aby člověk nezradil své ideály," říká Hana Křepelková Rezková, výkonná ředitelka NF Neuron.

Laureáti Ceny Neuron za přínos světové vědě 2017

chemie – prof. Emil Paleček
společenské vědy – prof. František Šmahel
biologie – prof. Josef Svoboda
fyzika – prof. Martin Roček
medicína – prof. Otto Hrodek
computer science – prof. Pavel Pudlák
matematika – prof. Vladimír Šverák

Emil Paleček – laureát v oboru chemie
Ještě před půl stoletím si nikdo neuměl představit, že by DNA bylo možné číst elektrochemickou cestou. S tímto světově převratným objevem přišel až Emil Paleček. Na jeho objevu pak byla založena nová vědní disciplína. To vše přesto, že se u nás genetika nesměla vyučovat a mnozí jeho kolegové ani nevěděli, co DNA je. Emil Paleček se zabývá biofyzikální chemií a nejraději pracuje v sobotu, kdy ho nikdo neruší. Jeho kolegové o něm říkají, že je laskavý a umíněný. Možná právě proto se nezastavil a ještě před deseti lety, tedy ve svých 77 letech, mohl přijít s dalším důležitým objevem – tentokrát na poli diagnostiky potenciálního zárodku rakoviny. Ve výzkumu dále pokračuje a dá se říci, že staví na základech, které sám před půlstoletím postavil.

~ příběh profesora Palečka ~

František Šmahel – laureát v oboru společenské vědy
František Šmahel projevil sveřepost už v mládí – před studiem historie na univerzitě totiž nastoupil na brigádu do ostravských dolů jako horník. Udržoval styky s Paříží a dostal nabídku z Columbia University, přesto se studiem historických pramenů musel skončit a na mnoho let si sednout za řídící pult tramvaje. Možná právě proto je jeho přínos k pochopení historie tak unikátní. Interdisciplinarita jeho studií je skutečně světová a přínos k dějinám husitství a počátkům reformace zásadní. Na světě bychom jen stěží hledali většího znalce této problematiky. 

~ příběh profesora Šmahela ~

Josef Svoboda – laureát v oboru biologie
Arktida vypadá na první pohled jako měsíční krajina. A Josef Svoboda, zvyklý na drsné klima, se právě tady rozhodl bádat, jak zde mohou růst rostliny a bujet život. Ke studiu biologie se ale dostal až po několika životních útrapách: osm a půl roku strávil uvězněn na Mírově i Borech za protistátní činnost. Přesto nezahořkl, a i když mohl začít studovat až po třicítce, jeho polární experimenty pomohly k vybudování uznání arktické ekologie rostlin. Právě díky němu jsou Češi tak mimořádně uznáváni v ekologickém výzkumu polárních oblastí Vysoké Arktidy i Antarktidy. 

~ příběh profesora Svobody ~

Martin Roček – laureát v oboru fyzika
Martin Roček se své práci pohybuje na takové úrovni abstrakce, která dává nahlédnout na podstatu bytí, vesmíru a nekonečna. Jak říká on sám: „Snažím se používat svoji intuici pro fyziku v matematice. Mohu tedy vyluštit nějaké problémy a přijít na nějaké věci, které by matematici nedokázali.“ Představte si srážky v jaderných reaktorech. V porovnání s tím, co zkoumá Martin Roček, jde o velmi malé energie. Zajímá jej limita nekonečně vysokých energií, pohybuje se tedy vysoko nad jadernou fyzikou a jadernými bombami. Martin Roček patří mezi světově nejvýznamnější badatele na poli supersymetrie, tedy hypotetické symetrie fyzikálních zákonů. Do svobodného světa přitom vstoupil coby čtyřletý, a to skokem z výletní lodě do studených vod moře u dánských břehů... 


~ příběh profesora Ročka ~ 

Otto Hrodek – laureát v oboru medicína
Ještě v 50. letech minulého století bylo onemocnění leukémií fatální, všechny děti tehdy na tuto nemoc dříve či později umíraly. Otto Hrodek viděl smysl svého života v péči o druhé už od mládí. Jenže plány na studium medicíny přerušila válka. Jakmile se ale vysoké školy znovu otevřely, z Vysočiny okamžitě vyrazil do Prahy a stoupl si do fronty na studium medicíny. Leukémii studoval v Paříži a po návratu věděl, že jí zasvětí celý svůj život. Brzy pochopil, že k posunu může dojít jen vytvořením systému specializovaných center, proto založil dětskou hematologii, která dodnes zachraňuje stovky životů ročně. Jejich výsledky byly dechberoucí, 65 procent dětí skutečně vyléčili. Na konci osmdesátých let také poprvé transplantoval kostní dřeň, dítě, které zachránil, dodnes žije. 

~ příběh profesora Hrodka ~

Pavel Pudlák – laureát v oboru computer science
Pavel Pudlák se zabývá teoretickou informatikou, tématika jeho stěžejních prací je na pomezí logiky a výpočetní složitosti. Fascinují ho problémy, které se snadno formulují, ale je těžké je vyřešit. Říká o sobě, že je strojem, který z kávy produkuje matematické věty, ve skutečnosti z něj ale matematického mága dělá způsob jeho přemýšlení. A ačkoli svou první slavnou teorii vymyslel už těsně po vojně, vrcholů kariéry, kterých mnozí dosáhnou jednou za život, prožil několik. Je nositelem výjimečného evropského Advanced Investigator Grantu, který v ČR získalo jen 6 dalších vědců. 


~ příběh profesora Pudláka ~ 

Vladimír Šverák – laureát v oboru matematika
Voda je jednou ze základních podmínek života na Zemi. Proudění vody je ale záhadou, jejíž řešení patří na seznam sedmi nejdůležitějších matematických problémů světa, takzvaných problémů tisíciletí. A Vladimír Šverák si ho vzal za své hlavní téma už během studií. Díky originalitě jeho řešení jej brzy pozvali do zahraniční, profesorské místo pak získal v USA. Právě tady naplno demonstroval svou sílu a svou samostatnost. Je to vizionář, který problémům rozumí beze zbytku. Možná právě proto vyřešil jeden z dílčích problémů Navier-Stokesovy rovnice

~ příběh profesora Šveráka ~ 

Výzkumy patnácti mladých vědců, které změní svět

V rámci slavnostního večera také převezme patnáct mladých vědců a vědkyň, kteří od NF Neuron získali podporu pro své projekty ve výši 9 milionů korun, symbolické šeky. Seznamte se s nimi.

Nadační fond Neuron

~ Každý rok uděluje Neuron Impulsy na projekty základního výzkumu.
~ Každoročně oceňuje špičkové vědce Cenami Neuron.
~ Vysílá vědce a vědkyně do terénu na Expedice Neuron.
~ Ve spolupráci s Učenou společností ČR oceňuje učitele, kteří vedou své studenty k zájmu o vědu.
~ Spolu s AV ČR oceňuje mladé vědce, kteří se kromě výzkumné činnosti věnují i její popularizaci.
~ Malým badatelům plní dětské vědecké sny.
~ Výsledky výzkumů vědců důkladně sleduje a přináší je široké veřejnosti jako Neuron Stories.
~ Podporuje řadu partnerských aktivit, např. Science Café, Academia Film Olomouc nebo Juniorskou vědeckou konferenci.

Pro více informací a zaslání fotografií prosím kontaktujte Ladu Brůnovou:
lada.brunova@nfneuron.cz nebo +420 739 659 456