Václav Dejčmar – mecenáš Nadačního fondu Neuron

Spolumajitel společnosti RSJ a několika dalších firem chce prostřednictvím Nadačního fondu Neuron podpořit vědecké expedice, které mohou mít významný přínos pro současné poznání.