Cena Neuron pro mladé vědce 2015

Cena Neuron pro mladého vědce je udělována českým vědcům do 40 let za vynikající vědecké výsledky a jako ocenění jejich dosavadní práce a povzbuzení pro další vědeckou práci. Je spojena s odměnou 250 000 korun.