Cena Neuron za přínos světové vědě 2013

Záznam z diskuse, která se uskutečnila 5. 11. 2013 v Malostranské besedě a na které vystoupili laureáti Ceny Neuron 2013