Radek Halíček

Řídící partner poradenské společnosti KMPG v České republice, advokát a odborník na oblast finančních trhů. Skrze Nadační fond Neuron se rozhodl podporovat ty, kteří aktivně vyvolávají zájem o vědu a výzkum na středních školách, a tím vytvářejí podmínky pro individuální činnost svých studentů.

Je absolventem Právnické fakulty Univerzity Karlovy a Dopravní fakulty ČVUT. Studoval též další technické obory, účetnictví a management.

Věří, že touha po poznání je tvarována hned v mládí a velkou roli hrají silné a inspirativní osobnosti, se kterými se mladí lidé setkávají při jinak běžném školním studiu. Stal se proto novým mecenášem Ceny pro pedagogy, kterou NF Neuron uděluje ve spolupráci s Učenou společností České republiky.