Martina a Tomáš Krskovi

"Rozvoj vědy je klíčový pro dlouhodobý pozitivní rozvoj společnosti jako celku Jako vzdělaná společnost máme větší šanci překonat různé nástrahy historie, které naši zemi čekají. Proto jsme se rozhodli podporovat NF Neuron."

 

 

Nadace Martiny a Tomáše Krskových byla založena v roce 2009.

Vznikla s cílem poskytovat stipendia nadaným českým studentům pro studium na nejlepších světových univerzitách. Postupně ale rozšířila svoji pomoc i pro lidi na opačné straně společnosti a zaměřila svoji podporu na socialní projekty. Podporujeme několik charitativních projektů pro sociálně nejslabší skupinu lidí.

V r. 2014 jsme stáli u zrodu Domova sv. Vincenta de Paul, což je azylové zařízení pro rodiče s handicapem.

Založili jsme dva fondy hmotné pomoci, které pomáhají lidem, kteří se ocitli ve stavu akutní nouze. Většinou jsou to lidé na sociálních ubytovnách, lidé v dluhové pasti, bezdomovci, ale také senioři.

V r. 2016 jsme zahájili projekt “Dělám to pro sebe”, který podporuje jednak nadané žáky ze sociálně slabých rodin, aby mohli studovat na středních a vysokých školách, ale také zároveň podporuje žáky průměrné a podprůměrné, aby po základní škole pokračovali v učňovských oborech a dosáhli vyššího vzdělání než základního.

V r. 2018 jsme naší činnost rozšířili o spolupráci s Potravinovou bankou Džbánsko a s Centrem svaté rodiny na Žatecku. S Centrem nyní startujeme další projekt - adiktologickou ordinaci s denním stacionářem pro děti a mládež ve Varnsdorfu, která by měla pomáhat závislým dětem a mladistvým ve Šluknovském výběžku.