Martin Ducháček

Asset manažer ve společnosti RSJ Investments pro oblast RSJ Land, která dlouhodobě investuje do zemědělské půdy. Mimo podpory vědy se věnuje také projektům týkajících se oblasti zdravého stravování a gastronomie.

Martin Ducháček vysvětluje důvody, proč se rozhodl stát se mecenášem Nadačního fondu Neuron na podporu vědy:

Idea Nadačního fondu Neuron – rozvíjet novodobé mecenášství a pozvat do fondu další osobnosti, kterým není věda lhostejná – nabývá konkrétní podoby: na začátku roku 2014 jsme přivítali již čtvrtého mecenáše – Martina Ducháčka, který působí jako vedoucí vývoje algoritmických systémů ve společnosti RSJ.

„Již nyní se věnuji nadační podpoře různých projektů a věda je jedním z oborů, u kterého cítím, že jeho podpora je správnou věcí. Zároveň není v mých možnostech podporovat vědu na vlastní pěst. Proto jsem se rozhodl do Neuronu vstoupit,“ vysvětluje svoji motivaci Martin Ducháček.

„Velice také oceňuji odbornost lidí z vědecké sféry, kteří se rozhodli s Neuronem spolupracovat,“ dodává.

Martin Ducháček se chce v Neuronu soustředit na obor medicína, který ho dlouhodobě zajímá. „Soukromě již financuji rozvoj projektu, který má ambici přispět k zlevnění a zrychlení vývoje nových léků. V rámci RSJ se navíc věnuji rozvoji investiční oblasti, zaměřené na převedení výsledků výzkumů v oblasti medicíny do praxe. Jsem přesvědčen, že právě podporou medicíny můžeme velmi pomoci vědnímu oboru, který byl v ČR vždy na světové špičce.“

A co by nový mecenáš popřál české vědě? „Především bych si přál, aby se do české vědy vrátilo, že pro talentované mladé vědce bude preferovanou alternativou zůstat v ČR a věnovat se vědě a výzkumu zde. Vědci, kteří projdou stáží nebo studiem na špičkové univerzitě v zahraničí, by měli mít chuť a možnosti se vrátit zpět a pokračovat dále ve výzkumu v ČR.“


Napsali o něm: