Eduard Kučera

Eduard Kučera je jedním ze zakladatelů firmy Avast, která pomáhá více jak 400 milionům lidí po celém světě chránit před počítačovými viry. Díky jeho podpoře jsme v lednu 2017 mohli otevřít sedmý obor, a to computer science – informatika.

Eduard Kučera vystudoval fyzikální elektroniku na Matematicko-fyzikální fakultě UK. Poté pracoval ve Výzkumném ústavu matematických strojů na vývoji tiskáren. V oboru počítačové techniky začal podnikat se společníkem Pavlem Baudišem již v roce 1988. V roce 1991 spolu založili společnost AVAST Software, mezi jejíž nejznámější produkt patří anti-malware řešení Avast.

V roce 2009 získal Eduard Kučera ocenění Podnikatel roku. V roce 2013 pak ocenění Odpovědný leader za založení Nadačního fondu AVAST, který pomáhá lidem s různými problémy v tom, aby se mohli svobodně rozhodovat a být součástí komunity, která se navzájem podporuje. Firma do něho přispívá 2,5 procenty hrubého zisku.

K mecenášům Neuronu se Eduard Kučera připojil v listopadu 2016, a my jsme tak v lednu 2017 mohli otevřít podporu dalšího (již sedmého) oboru: computer science – informatika