Impulsy

Dáváme vědcům a vědkyním důvěru a prostředky, aby rozvíjeli vlastní odvážné myšlenky. Otevřená soutěž Neuron Impuls podporuje vynikající výzkumné projekty zaměřené na základní výzkum. Nezávislá vědecká rada vybírá každý rok talentované vědce a vědkyně, u kterých cení vědeckou kvalitu, originalitu, chuť jít neprošlapanými cestami a posunout hranice poznání v oboru.

Soutěží Neuron Impuls chceme pomoci výzkumu, motivovat nadějné vědce a vědkyně, aby se do České republiky vraceli ze zahraničních stáží, osamostatňovali se, zakládali své vlastní skupiny a postupně se stávali inspirací pro další generace mladých vědců.

Soutěžit je možné v sedmi oborech a dvou kategoriích – pro vědce a vědkyně do 33 a do 40 let.

Každý rok rozdělujeme 9 milionů korun. S výsledky vědců a vědkyň, jejichž výzkum jsme finančně podpořili, se můžete seznámit v rámci Neuron Stories. Začtěte se a zaposlouchejte.

Nositelé Neuron Impulsů