„Není v našich silách skoupit a pustit všechny krokodýly,“ řekl Václav Gvoždík časopisu Vesmír

„Čím více článků na toto téma vyjde, tím víc se zvyšuje šance, že odborná zoologická a ochranářská veřejnost nový druh krokodýla přijme. Ale co vnímám jako důležitější: pokud bude krokodýl konžský akceptován jako samostatnáý druh, endemický pro Kongo, bude to velký impuls nejen pro jeho ochranu, ale i ochranu celého regionu.“

Celý rozhovor s Václavem Gvoždíkem, který se už na začátku příštího roku vydá do Konga zkoumat krokodýla konžského, v časopise Vesmír.