Černá díra poznání. Je Hranická propast nejhlubší na světě?

Hydrogeoložka Helena Vysoká zkoumá vlastnosti, režim proudění a střední dobu zdržení vody v Hranické propasti. Svůj výzkum by ale nemohla uskutečnit bez pomoci speleologů, kteří pro ni v obrovských hloubkách zajišťovali odběry vody. O tom, jak takové ponory probíhají, jak jsou náročné a jak bude výzkum hloubce pod 265 metrů probíhat, se dozvíte od Davida Čaniho v rozhovoru pro National Geographic.