Cena pro pedagogy

Spolu s Učenou společností České republiky každý rok oceňujeme dva skvělé pedagogy, kteří vedou své žáky k zájmu o vědu a výzkum už na středních školách a pomáhají svým studentům, aby se mohli rozvíjet tímto směrem.

Cenu každoročně uděluje předseda Učené společnosti ČR a je doprovázena odměnou 100 000 korun z daru našich mecenášů.V roce 2018 jsme mezi laureáty rozdělili 200 000 korun.

Kdo jsou ti, kteří ocenění již získali?

2018 - Petr Pavlíček, Pavla Kodríková, Jan Kvirenc
2017 – Květa Tůmová, Petr Šíma
2016 – Petr Bašus, Vladimír Vícha
2015 – Rostislav Halaš, Zita Valentová