Cena Neuron za celoživotní přínos vědě

Cenu Neuron za celoživotní přínos vědě udělujeme každoročně významným a výjimečným představitelům a představitelkám vědy působícím doma v Česku i v zahraničí, kteří ve svém oboru dosáhli velkých úspěchů a jsou vzorem a inspirací další generaci vědců.

Cena zohledňuje nejen celoživotní systematickou vědeckou práci, která vedla k dosažení světových unikátních výsledků, zároveň také k vytvoření a rozvoji vědecké školy a výchově studentů v ČR. 

Vědce a vědkyně oceňujeme v oborech biologie, computer science, fyzika, chemie, matematika, medicína a společenské vědy. Každý rok se uděluje jedna cena ze sedmi oborů. Ocenění doprovází osobní finanční prémie v hodnotě 2 000 000 Kč, která je určena k osobní potřebě.