Cena Neuron pro mladé nadějné vědce

Cenu Neuron pro mladé vědce udělujeme každoročně mladým a nadějným vědcům zpravidla do věku 33let.

Vědce a vědkyně oceňujeme v oborech biologie, computer science, fyzika, chemie, matematika, medicína a společenské vědy. Ocenění doprovází osobní finanční prémie v hodnotě 500 000 Kč, která je určena k osobní potřebě. Cena zohledňuje dosažené vědecké výsledky a případně i vědecký program pracovníka. Po uplynutí dvou let příjemce Ceny Neuron v této kategorii předkládá Vědecké radě Neuronu zprávu o odborném růstu.