Ceny

Nadační fond Neuron uděluje prestižní Ceny Neuron špičkovým vědcům a vědkyním, kteří ovlivňují úroveň poznání ve svých oborech. 

Zároveň svou energii věnují intenzivní práci s mladou generací vědců a vědu vnímají jako službu společnosti.

Ceny Neuron se udělují ve třech kategoriích: 

Ceny Neuron se stávají zdaleka nejvýznamněji dotovanými cenami pro vědce v České republice. Laureáti jsou vybíráni ze sedmi vědeckých disciplín (společenské vědy, lékařství, matematika, fyzika, chemie, biologie a computer science). Ceny Neuron jsou udíleny 1x ročně ke konci roku.

Nominace na laureáty Ceny Neuron předkládají do konce března představitelé veřejných vědeckých institucí (děkani, rektoři, ředitelé akademických ústavů, představitelé Akademie věd ČR), členové Vědecké rady Neuron a laureáti předchozích ročníků. O držitelích cen rozhodne Rada Neuronu, v případě Ceny za významný vědecký objev a Ceny za celoživotní přínos se do hodnocení zapojí i Mezinárodní vědecká rada.

Další námi oceňované aktivity: