CENA NEURON:

Unikátní finanční ocenění přímo a osobně nejlepším vědcům

působícím v České republice.

Podporou excelentních vědců měníme naši společnou budoucnost.

Fungujeme díky našim mecenášům, kteří chtějí podporovat talentované vědce v jejich práci

Nezávislou vědeckou radu tvoří špičkoví vědci za každý obor, který podporujeme

Aktuálně

Průlomová změna systému finanční podpory

Nadační fond Neuron přichází od letošního roku s novým systémem finanční podpory excelentních českých vědců, který je u nás průlomový.

Zatímco věda je dnes v ČR financována formou grantů vyplácených vědeckým institucím, NF Neuron bude peníze spjaté s Cenou Neuron nově převádět přímo na osobní účet odměňovaného a bude zcela na něm, na co tyto prostředky použije.

Výsledky

Odkrývá tajemství (ne)smrtelnosti protonu

Proč vypadá vesmír tak, jak ho známe? Přispět k odpovědi se snaží fyzik Michal Malinský, držitel Neuron Impulsu 2013. Ve své práci se zabýval vývojem matematického modelu umožňujícího vypočítat dobu života protonu. Případné potvrzení „smrtelnosti“ této částice by mohlo přivést vědce na stopu tajemným silám z doposud neprozkoumaných oblastí fyziky, které zřejmě zásadním způsobem ovlivnily podobu vesmíru během extrémních podmínek panujících po jeho zrodu.