CENA NEURON:
Unikátní finanční ocenění přímo a osobně nejlepším vědcům
působícím v České republice.

Podporou excelentních vědců měníme naši společnou budoucnost.

Fungujeme díky našim mecenášům, kteří chtějí podporovat talentované vědce v jejich práci

Nezávislou vědeckou radu tvoří špičkoví vědci za každý obor, který podporujeme

Expedice Neuron

Obrovský úspěch! Expedice Neuron pomohla studii v časopisu Science

Biolog Vojtěch Kubelka, účastník Expedice Neuron 2017, publikuje v jednom z nejprestižnějších vědeckých časopisů světa - Science. Obrovský úspěch zaznamenala jeho studie, která jako jedna z prvních ukazuje vliv klimatických změn na globální mezidruhové vztahy organismů. Článek se konkrétně zabývá vztahem mezi ptáky bahňáky a globální klimatickou změnou: autoři studovali, jak moc se vajíčka v hnízdech bahňáků stávají kořistí predátorů. Ukázalo se, že lokality s nejvýraznějším globálním oteplováním a vyšší mírou klimatické nestability vykazovaly nejvyšší míru drancování hnízd bahňáků. Právě výzkum ohrožených bahňáků týmu Vojtěcha Kubelky podpořil v rámci projektu Neuron Expedice v minulém roce Nadační fond Neuron částkou 139 000 Kč.

Vědecká rada NF Neuron

Miroslav Bárta, člen Vědecké rady NF Neuron: "Tenhle objev se vymyká všemu."

Co říká Miroslav Bárta o skvělém objevu, který učinil se svým týmem v egyptském Abúsíru? Máme radost, že se české egyptologii pod jeho vedením tak daří. Je to pro nás čest mít takovou personu v naší vědecké radě, kde zastává pozici garanta oboru společenské vědy.