CENY NEURON 2021

Nadační fond Neuron předal 28. září 2021 tři Ceny Neuron za celoživotní přínos vědě, sedm cen pro mladé nadějné vědce a novinkou se stala Cena Neuron za mimořádné propojení vědy a byznysu.

Galavečer v Panteonu Národního muza a jeho živý přenos moderoval Karel Kovář, Kovy. Další den se laureáti sešli na debatě v Operu, kde odpovídali na otázky Ondřeje Cihláře i veřejnosti. Připomeňte si nejdůležitější jména a okamžiky Cen Neuron 2021.  


Laureáti Cen Neuron 2021

Josef Prchal

prof. MUDr. Josef Prchal, DrSc.

Laureát Ceny Neuron 2021 za celoživotní přínos vědě v oboru biologie a medicína

Za přínos světové hematologii a popsání průlomových jevů využitelných v biomedicíně.

Václav Petříček

RNDr. Václav Petříček, Csc.

Laureát Ceny Neuron 2021 za celoživotní přínos vědě v oboru fyzika

Za vývoj výpočetní metody, která významným způsobem posunula možnosti přesného určení atomárních struktur pevných látek.

David Preiss

prof. David Preiss

Laureát Ceny Neuron 2021 za celoživotní přínos vědě v oboru matematika

Za hluboké výsledky z geometrické teorie míry.

Jan Hladký

Mgr. Jan Hladký, Ph.D.

Laureát Ceny Neuron 2021 pro mladé nadějné vědce v oboru matematika

Za novátorské́ aplikace spojitých metod v teorii grafů.

Lenka Zdeborová

Prof. Lenka Zdeborová

Laureátka Ceny Neuron 2021 pro mladé nadějné vědce v oboru fyzika

Za komplexní řešení fyzikálních problémů pomocí algoritmů na bázi neuronových sítí.

Jitka Palich Fučíková

doc. PharmDr. Jitka Palich Fučíková, Ph.D.

Laureátka Ceny Neuron 2021 pro mladé nadějné vědce v oboru medicína

Za výzkum v oblasti nádorové́ imunologie a imunoterapie nádorových onemocnění.

Prokop Hapala

Ing. Prokop Hapala, Ph.D.

Laureát Ceny Neuron 2021 pro mladé nadějné vědce v oboru chemie

Za objasnění a teoretické propracování základních principů nové mikroskopické metody s ultravysokým rozlišením.

Zuzana Musilová

Mgr. Zuzana Musilová, Ph.D.

Laureátka Ceny Neuron 2021 pro mladé nadějné vědce v oboru biologie

Za výzkum evolučních procesů ryb a zkoumání jejich adaptací z inovativních úhlů.

Martin Tancer

doc. RNDr. Martin Tancer, Ph.D.

Laureát Ceny Neuron 2021 pro mladé nadějné vědce v oboru computer science

Za přinos k řešení algoritmických a strukturálních problémů v topologii.

Petr Sedláček

Ing. Petr Sedláček, Ph.D.

Laureát Ceny Neuron 2021 pro mladé nadějné vědce v oboru společenské vědy

Za výzkum rolí firem a startupů v makroekonomice.

Vítězslav Bryja, Kamil Paruch a Radoslav Trautmann

Vítězslav Bryja, Kamil Paruch a Radoslav Trautmann

Cena Neuron 2021 za mimořádné propojení vědy a byznysu

Za akademický spin-off CasInvent Pharma.

Podívejte se galavečer Cen Neuron a pusťe si debatu laureátů

Galavečer Cen Neuron 2021 ve fotografiích

Debata s laureáty ve fotografiích