Cenami Neuron oceňujeme špičkovou českou vědu

Již od roku 2009 udělujeme Ceny Neuron excelentním vědcům a vědkyním, kteří ovlivňují úroveň poznání v oborech biologie, computer science, fyzika, chemie, matematika, medicína a společenské vědy.

TŘI KATEGORIE CEN NEURON

Cena Neuron
za celoživotní přínos vědě

Cenu udělujeme významným představitelům české vědy působícím doma i v zahraničí, kteří svou celoživotní prací přispěli k rozvoji svého vědního oboru, dosáhli v něm zásadních úspěchů a jsou vzorem a inspirací pro další generaci. Laureát obdrží 2 000 000 Kč. Na výběru laureáta se spolupodílí mezinárodní vědecká rada Fondu.

Cena Neuron
za významný vědecký objev

Cenu udělujeme až třem kandidátům. Ocenění získávají za objev, který zásadně přispěl k rozvoji vědeckého oboru ve světovém měřítku, za vynikající vědecké výsledky a podporu vědy v České republice. Každý laureát obdrží osobní prémii 1 000 000 Kč. Na výběru laureátů se spolupodílí mezinárodní vědecká rada Fondu.

Cena Neuron
pro mladé nadějné vědce

Cenu udělujeme českým vědcům a vědkyním zpravidla do 33 let za vynikající dosavadní vědecké výsledky a povzbuzení do další práce. Je spojena s osobní prémií 500 000 Kč a může ji obdržet až sedm laureátů.

PŘEDSTAVUJEME LAUREÁTY 2019

Ten,
který rozumí řeči rostlin.

JIŘÍ FRIML | Seznamte se s rostlinným biologiem Jiřím Frimlem, čerstvým laureátem Ceny Neuron za celoživotní přínos vědě 2019 v oboru biologie. Cenu obdržel za celoživotní výzkum rostlinného hormonu auxin, který dělá z rostlin organismy odolnější, než jsou lidé.

Jak dostat velrybu do bazénu.

JAN NEKOVÁŘ  | Seznamte se s matematikem Janem Nekovářem, čerstvým laureátem Ceny Neuron za významný vědecký objev  2019 v oboru matematika. Cenu obdržel za objev v oboru teorie čísel.

Cena Neuron pro mladé nadějné vědce 2019.

Seznamte se se 6 laureáty ceny Neuron pro mladé nadějné vědce 2019. Ceny byly uděleny v oblasti: matematika, biologie, společenské vědy, fyzika, medicína a computer science.

HISTORIE CEN NEURON

Poznejte ostatní oceněné vědce a vědkyně

 • Cena Neuron celoživotní přínos vědě
 • Cena Neuron za významný vědecký objev
 • Cena Neuron pro mladé nadějné vědce
 • Nositel Neuron impulsů
 • biologie
 • chemie
 • medicína
 • fyzika
 • matematika
 • společenské vědy
 • computer science
 • 2019
 • 2018
 • 2017
 • 2016
 • 2015
 • 2014
 • 2013
 • 2012
 • 2011
 • 2010

STÁT SE MECENÁŠEM

Posouvejte hranice poznání
& nechte skvělé myšlenky růst

Buďte v obraze

Objevy čekají všude, tak je nepropásněte! Každý měsíc vám zašleme dávku čerstvých informací ze světa vědy a Neuronu.