Laureates 2015

prof. RNDr. Eduard Feireisl, DrSc.
matematika

Laureát Ceny Neuron za přínos světové vědě 2015

more information

prof. MUDr. Josef Koutecký, DrSc.
medicína

Laureát Ceny Neuron za přínos světové vědě 2015

more information

prof. Petr Hořava, Ph.D.
fyzika

Laureát Ceny Neuron za přínos světové vědě 2015

more information

prof. RNDr. Josef Paldus, DrSc., dr. h. c., FRSC
chemie

Laureát Ceny Neuron za přínos světové vědě 2015

more information

prof. PhDr. Ivo Možný, CSc.
společenské vědy

Laureát Ceny Neuron za přínos světové vědě 2015

more information