Laureates 2014

prof. Ing. Dr. Ivo Babuška, DrSc., Dr. hon. mult.
matematika

Laureát Ceny Neuron za přínos světové vědě 2014

more information

prof. RNDr. Jiří Bičák, DrSc., dr. h. c.
fyzika

Laureát Ceny Neuron za přínos světové vědě 2014

more information

prof. RNDr. Jiří Čížek, DrSc., dr. h. c., FRSC
chemie

Laureát Ceny Neuron za přínos světové vědě 2014

more information

prof. PhDr. Evžen Neustupný, CSc.
společenské vědy

Laureát Ceny Neuron za přínos světové vědě 2014

more information

dr. Bohdan Pomahač, M. D.
medicína

Laureát Ceny Neuron za přínos světové vědě 2014

more information