Laureates 2010

prof. MUDr. Jiří Bartek, DrSc., dr. h. c. mult.
medicína

Laureát Ceny Neuron za přínos světové vědě 2010

more information

prof. RNDr. Jaroslav Nešetřil, DrSc.
matematika

Laureát Ceny Neuron za přínos světové vědě 2010

more information

RNDr. Ing. Oldřich Vašíček
společenské vědy

Laureát Ceny Neuron za přínos světové vědě 2010

more information